Aventus

Lyceum

Aventus Lyceum

Sommige leerlingen moeten middelbare schoolvakken overdoen óf willen dat zelf. En soms past een opleiding bij Aventus Lyceum qua sfeer en mogelijkheden beter bij de leerling dan het reguliere voortgezet onderwijs.
In ons Aventus Lyceum geven we voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo): leerlingen werken dan in hun eigen tempo aan een mavo- (vmbo tl-), havo- of vwo-diploma of een deelcertificaat.

Natuurlijk helpen we ze om dat diploma te halen: leerlingen krijgen persoonlijke begeleiding en goede instructies. Maar ze moeten ook zelfstandig aan de slag: het is hún diploma.

Structuur en vrijheid

Wij behandelen onze leerlingen als volwassenen. Dat betekent niet dat ze alles zelf hoeven te doen, we ondersteunen ze op een manier die zij nodig hebben om hun doel te bereiken. Welke behoefte of welk talent ze ook hebben: in ons flexibele onderwijs krijgen ze de ruimte! Kortom: een beetje structuur, maar ook veel vrijheid.

Persoonlijke begeleiding

Bij Aventus Lyceum krijgen leerlingen altijd een mentor die hen tijdens hun hele studie begeleidt. Ook kijkt de mentor samen met leerlingen hoe het gaat. Bij dyslexie, faalangst of concentratieproblemen helpen ze hen op weg! Zo wordt de kans dat ze slagen voor de vavo alleen maar groter.