missie

& visie

Aventus heeft een missie: jongeren en volwassenen opleiden tot professionals van de toekomst. We bieden studenten daarom een bruisende en inspirerende community. Een veilige plek waar je kunt leren én werken.

Een veilige oefenplaats

Aventus is een oefenplaats voor vakmanschap en ‘het leven’. Een basis waar studenten thuis zijn en leren ontdekken wie ze zijn. Een plek waar ze samen in de praktijk experimenteren en nieuwsgierig op zoek gaan naar hoe het beter kan. Ook op persoonlijk vlak. Want je leert beter als je goed in je vel zit.
We stimuleren ontmoetingen, sociale interactie en samen zijn. Zodat studenten niet alleen van maar ook met elkaar leren.

Dit zijn wij

Wij zijn Aventus, een school voor het middelbaar beroepsonderwijs, nieuwkomersonderwijs en volwassenenonderwijs (vavo) met locaties in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. We leiden onze studenten op zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de regionale arbeidsmarkt.
Dat vraagt om samenwerken met bedrijven, scholen en gemeenten. Want de banen van vandaag zijn er morgen misschien niet meer. Het is aan ons om flexibel te zijn en voor goed onderwijs te zorgen dat aansluit bij de praktijk van vandaag én morgen!