privacy

verklaring

Privacyverklaring sollicitanten

Aventus vindt het heel belangrijk om goed met jouw persoonsgegevens om te gaan. Daarom houden we ons altijd aan de privacywetgeving. Ook bij sollicitanten natuurlijk.

Heb je bij ons gesolliciteerd? Dan hebben we je ook persoonsgegevens verwerkt. Wij moeten altijd netjes met die gegevens omgaan. In deze privacyverklaring laten we je zien hoe we dat doen.  

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We moeten je bijvoorbeeld aanmelden als kandidaat voor een vacature. Daarvoor hebben we je naam en contactgegevens nodig. Andere gegevens die we niet nodig hebben voor de sollicitatie, verwerken we alleen met jouw toestemming.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken verschillende gegevens. De meeste hebben we direct van jou gekregen. Denk aan je contactgegevens en je (werk)ervaring. Wil je deze gegevens niet delen? Dan kunnen wij jouw sollicitatie helaas niet verwerken. Alleen door je gegevens te delen kun je bij ons solliciteren.

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

Wij verwerken nooit meer gegevens dan nodig is om aan al onze rechten en verplichtingen als mogelijk toekomstige werkgever te voldoen. Dat betekent dat we jouw gegevens niet op een andere manier gebruiken dan dat je hier kunt lezen.

Gegevens delen met derde partijen

We kunnen bijvoorbeeld commerciële derde partijen vragen om ons te helpen bij het verwerken van jouw gegevens. Denk aan het gebruiken van ICT-applicaties om jouw sollicitatie bij te houden.  Ook als we andere partijen daarvoor vragen, blijven wij verantwoordelijkheid voor het netjes omgaan met jouw gegevens. We delen je gegevens nooit met andere partijen voor andere doeleinden. En natuurlijk verkopen of verhuren we ze zeker niet aan derde partijen.

Wat zijn jouw rechten als sollicitant?

Gegevens inzien

Solliciteer je bij Aventus? Dan kun je altijd gebruik maken van jouw wettelijke rechten die horen bij het privacyrecht. Dat betekent dat je ons altijd mag vragen om de gegevens die we van jou verwerken in te zien.

Gegevens aanpassen

Je mag natuurlijk ook altijd een verzoek indienen om je gegevens te rectificeren, beperken of helemaal te verwijderen uit onze systemen. Onjuiste gegevens mag je aanvullen en verbeteren. Verzoek je ons om je gegevens te beperken of wissen? Dan kijken wij of dat ook kan. Daarbij houden we ons uiteraard aan alle wettelijke eisen en checken we of we wettelijk verplicht zijn om die gegevens wél te bewaren. Je mag ons ook vragen om je gegevens weer aan jou of aan een andere organisatie over te dragen.

Wil je zo’n verzoek indienen? Mail naar privacy@aventus.nl!

Vragen of klachten?

Ben je het niet eens met hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens? Vraag onze Functionaris voor Gegevensbescherming om opheldering! Mail naar privacy@aventus.nl met je vraag of opmerking. Wordt jouw probleem volgens jou niet goed genoeg opgelost? Meld je dan bij de Autoriteit voor de Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.