Manon

‘Aventus straalt plezier uit’

Als het aankomt op de begeleiding van jongeren, is Manon van alle markten thuis. Zij begon als sociaal pedagogisch hulpverlener en werkte vervolgens in de woonbegeleiding van jongeren met gedragsproblematiek, en peuter- en buitenschoolse opvang. Na een aantal administratieve functies, besloot ze een opleiding tot docent te volgen.


Ondertussen is Manon al negen jaar docent, waarvan vijf jaar bij Aventus. “Coachen en begeleiden zitten in mijn genen. Dat betekent niet alleen vanuit jezelf denken, maar ook vanuit de ander. Als je iets voor een ander betekent, groei je ook als persoon. Daar wilde ik werk van maken.”

Zelf ervaren

Manon begon haar opleiding in de pedagogiek om de nieuwe generatie op te leiden. Die insteek neemt zij mee als docent bij Aventus. “Ik vind het belangrijk om studenten op te leiden tot professionals in hun vak, maar ook goede burgers in de maatschappij. Dat maakt dit werk mooi.” Daarbij is het volgens Manon waardevol om studenten actief aan de slag te laten gaan met de stof. “Ik laat de studenten graag zelf ervaren, zelf zoeken naar antwoorden. Dus niet alleen theorie, maar zelf aan de slag gaan. Zo leren zij eigen keuzes maken, omgaan met anderen en kritisch denken. Er is veel ruimte voor respectvolle en inhoudelijke discussie en debat. Daarbij daag ik studenten uit om juist een andere mening aan te nemen.”

Blijven groeien

Ook als docent blijf je ontwikkelen bij Aventus. Volgens Manon gaat de groei van docenten en studenten hand in hand. “Aventus is een diverse organisatie met ontzettend veel doorgroeimogelijkheden. Ik vind het prettig dat de organisatie een breed palet heeft voor professionalisering en persoonlijke ontwikkeling.” Daarin zit veel flexibiliteit. “Je hebt veel ruimte. Soms moet je een les verschuiven, maar dan kun je ook veel doen. Ik heb bijvoorbeeld een yogaworkshop gevolgd en zelfs geleerd over criminele uitbuiting. Daardoor blijf je ontwikkelen en dat neem je ook weer mee de klas in. Zo blijf je als docent alert en daar merken de studenten zeker wat van.”

Daarnaast groeit Aventus als organisatie mee met ontwikkelingen in de maatschappij. “Innovatie is belangrijk en we kijken dan ook graag vooruit. We leiden jonge mensen op in een veranderende maatschappij. Aventus heeft daar oog voor en gaat daarin mee.”

Aandacht voor elkaar

Wat Manon fijn vindt aan Aventus, is de aandacht die mensen hebben voor elkaar. “Waardering voor medewerkers staat hoog in het vaandel. Aventus maakt daar ook bewuste keuzes in en dat maakt de basis goed. Er is veel oog voor de medewerkers en wat zij meemaken. Ook tijdens Corona. We moesten allemaal flink schakelen. We ontvingen regelmatig een presentje via de post of een hart onder de riem. Aventus snapt wat er gebeurt.” Maar ook nu doet Aventus moeite om in te spelen op de behoeftes van de medewerkers. “Er is veel ruimte voor plezier en ideeën. Denk aan pubquizzes of activiteiten met Kerst, maar ook tijdens de studiedag wordt flink uitgepakt. Ik vind dat Aventus dat plezier ook uitstraalt.”

Die aandacht die medewerkers voor elkaar hebben, past Manon ook toe in haar lessen. “Het is belangrijk om te luisteren naar wat je terugkrijgt van de studenten. Voor mij is dat een oprechte interesse, maar zo blijf ik ook bij met de jeugd. Dat maakt het leuker voor de studenten. Voor hen doe je het.” Dat betekent ook dat je soms moet schakelen als docent. “Tijdens het lesgeven merk je wel eens dat wat je wil overbrengen totaal niet aankomt. Dan benoem ik dat ook, of vraag ik ernaar. Dan kijken we samen wat de groep nodig heeft en daar speel ik dan op in. Elke dag is anders, en elke les ook.”